Intellectuele eigendom

Het auteursrecht van alle eigen teksten is in het bezit van cryptodictionary.info, uitgezonderd andere teksten die van een bronvermelding voorzien zijn. Alle gegevens, logo’s en ontwerpen zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

Voor bezoekers is het wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.